Kategorie tematyczne
Wszystkie
ARCHEOLOGIA
HISTORIA
ETNOGRAFIA
KULTURA I SZTUKA
KRAJOZNAWSTWO
ZBIORY SPECJALNE
MILITARIA
FALERYSTYKA
NUMIZMATYKA
FILOKARTYSTYKA
MEMUARYSTYKA
LITERACKIE CROTOSINIANA
MUZEALNICTWO, ARCHIWA
ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI
VARIA
ENCYKLOPEDIE, SŁOWNIKI
Sortowanie alfabetyczne wg. tytułu 
Autor: [red.] David Harding
Tytuł: Encyklopedia broni
Adres wyd.: Wydawnictwo Penta, Warszawa 1995
Sygn.: 2433
1Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Marian WoĽniak
Tytuł: Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej 1939-1945
Adres wyd.: Instytut Zachodni, Poznań 1998
Sygn.: 2799
2Zobacz szczegóły...
Autor: Zygmunt Gloger
Tytuł: Encyklopedia staropolska ilustrowana, Tom I-IV
Adres wyd.: Wiedza Powszechna, Warszawa 1974 [wydanie III]
Sygn.: 215, 216, 217, 218
3Zobacz szczegóły...
Autor: Guillaume Janneau
Tytuł: Encyklopedia Sztuki Dekoracyjnej.
Adres wyd.: Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978.
Sygn.: 3624
4Zobacz szczegóły...
Autor: Polak Bogusław (1945- ). Red., Bauer Piotr
Tytuł: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny. T. 2, (1914-1921). Cz. 2
Adres wyd.: Koszalin : Wydaw. Uczeln. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993
Sygn.: 3748
5Zobacz szczegóły...
Autor: Bauer Piotr i in. (autorzy), Polak Bogusław (red. nauk.)
Tytuł: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. T. 3, (1939). Cz. 1
Adres wyd.: Koszalin: Politechnika Koszalińska, 1997
Sygn.: 3664
6Zobacz szczegóły...
Autor: Łukomski Grzegorz i in. (autorzy), Polak Bogusław (red.)
Tytuł: Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. T. 4 (1939-1945). Cz. 1
Adres wyd.: Koszalin: Wyższa Szkoła Inżynierska, 1985
Sygn.: 3665
7Zobacz szczegóły...
Autor: Autor zbior.: Instytut Pamięci Narodowej
Tytuł: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny. Tom III.
Adres wyd.: Kraków-Warszawa-Wrocław: Instytut Pamięci Narodowej, 2007
Sygn.: 3893
8Zobacz szczegóły...
Autor: Autor zbior.: Instytut Pamięci Narodowej
Tytuł: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik biograficzny. Tom V.
Adres wyd.: Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2018
Sygn.: 5294
9Zobacz szczegóły...
Autor: Wojciechowska Maria, ks. Banaszak Marian i in. [Zesp. red.]
Tytuł: Księża Społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny T. 1 (A-H)
Adres wyd.: Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2009
Sygn.: 4212
10Zobacz szczegóły...
Autor: Wilczyński Leszek, Szatkowski Hieronim [Red.]
Tytuł: Księża Społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny T. 2 (I-O)
Adres wyd.: Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2009
Sygn.: 4213
11Zobacz szczegóły...
Autor: Wilczyński Leszek, Szatkowski Hieronim [Red.]
Tytuł: Księża Społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny T. 3 (P-S).
Adres wyd.: Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2009
Sygn.: 4214
12Zobacz szczegóły...
Autor: Wilczyński Leszek, Szatkowski Hieronim [Red.]
Tytuł: Księża Społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biograficzny T. 4 (¦-Ż).
Adres wyd.: Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2009
Sygn.: 4215
13Zobacz szczegóły...
Autor: Krajewski Klemens
Tytuł: Mała encyklopedia architektury i wnętrz.
Adres wyd.: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
Sygn.: 2948
14Zobacz szczegóły...
Autor: Sienkiewicz Witold
Tytuł: Mały słownik historii Polski.
Adres wyd.: Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.
Sygn.: 1961
15Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Barbara Petrozolin-Skowrońska
Tytuł: Nowa encyklopedia powszechna PWN, T. 1-3
Adres wyd.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Sygn.: 3174 , 3175 , 3176
16Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Barbara Petrozolin-Skowrońska
Tytuł: Nowa encyklopedia powszechna PWN, T. 4-6
Adres wyd.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Sygn.: 3177 , 3178 , 3179
17Zobacz szczegóły...
Autor: Polański Edward [Red. nauk.]
Tytuł: Nowy słownik ortograficzny PWN
Adres wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Sygn.: 3223
18Zobacz szczegóły...
Autor: Cygan Wiktor Krzysztof
Tytuł: Oficerowie Legionów Polskich 1914- 1917. Słownik biograficzny. Tom II / G-K
Adres wyd.: Warszawa: Barwa i Broń, 2006.
Sygn.: 3729
19Zobacz szczegóły...
Autor: Cygan Wiktor Krzysztof
Tytuł: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. T. III: L-O.
Adres wyd.: Warszawa: Barwa i Broń, 2006
Sygn.: 3769
20Zobacz szczegóły...
Autor: Cygan Wiktor Krzysztof
Tytuł: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. T. V, ¦-Ż.
Adres wyd.: Warszawa: Barwa i Broń, 2007
Sygn.: 3909
21Zobacz szczegóły...
Autor: Kom. red., [red. nacz.] Emanuel Rostworowski
Tytuł: Polski Słownik Biograficzny, T. XII/1, z. 52
Adres wyd.: PAN, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966
Sygn.: 54
22Zobacz szczegóły...
Autor: Paluszkiewicz Marian, Szews Jerzy
Tytuł: Słownik biograficzny członków tajnych Towarzystw Gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918.
Adres wyd.: Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000
Sygn.: 3892
23Zobacz szczegóły...
Autor: Wańka Danuta [red.]
Tytuł: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo- wschodniej (ziemi kaliskiej), t. 3
Adres wyd.: Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007
Sygn.: 3887
24Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Hanna Tadeusiewicz
Tytuł: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej /Ziemi Kaliskiej/ Tom I
Adres wyd.: Kaliskie Towarzystkwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1998
Sygn.: 3206
25Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Danuta Wańka
Tytuł: Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej /Ziemi Kaliskiej/. Tom II
Adres wyd.: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2003
Sygn.: 3337
26Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Iwona Swenson
Tytuł: Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski
Adres wyd.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Sygn.: 2973
27Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Filip Sulimierski i in.
Tytuł: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T. IV
Adres wyd.: nakł. Władysława Walewskiego, Warszawa 1883
Sygn.: 1286
28Zobacz szczegóły...
Autor: Mulczyński Jarosław
Tytuł: Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku urodzonych do 1939 roku.
Adres wyd.: Poznań: Koziołki Poznańskie, 1996.
Sygn.: 3297
29Zobacz szczegóły...
Autor: [Kom. red.] Włodzimierz Łęcki (przewodnicz±cy)
Tytuł: Słownik krajoznawczy Wielkopolski
Adres wyd.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992
Sygn.: 1997
30Zobacz szczegóły...
Autor: Anna Lewicka-Morawska, Marek Machowski, Maria Anna Rudzka
Tytuł: Słownik malarzy polskich. T. 1. Od ¶redniowiecza do modernizmu
Adres wyd.: Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2001
Sygn.: 3285
31Zobacz szczegóły...
Autor: [Red.] Małgorzata Jendryczko
Tytuł: Słownik malarzy polskich. T. 2: Od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku
Adres wyd.: Wydawnictwo Arkady Sp. z o.o., Warszawa 2001
Sygn.: 3286
32Zobacz szczegóły...
Autor: Władysław Kopaliński
Tytuł: Słownik mitów i tradycji kultury
Adres wyd.: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991
Sygn.: 1964
33Zobacz szczegóły...
Autor: Stanisław Chmielowski
Tytuł: Słownik nazw i wyrażeń zwi±zanych ze strojem ludowym Wielkopolski
Adres wyd.: Muzeum Okręgowe, Leszno 1995
Sygn.: 2341
34Zobacz szczegóły...
Autor: Andrzej Marcinkiewicz
Tytuł: Słownik niemieckich nazw miejscowo¶ci Drugiej Rzeczypospolitej pod kontrol± III Rzeszy (1939-1945)
Adres wyd.: Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003.
Sygn.: 3397
35Zobacz szczegóły...
Autor: Tkaczyk Krzysztof
Tytuł: Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki
Adres wyd.: Warszawa: Wydawnictwo Wilga; 2000
Sygn.: 3073
36Zobacz szczegóły...
Autor: Manfred Lurker, [tł.] Bp Kazimierz Romaniuk
Tytuł: Słownik obrazów i symboli bibilijnych
Adres wyd.: Pallottinum, Poznań 1989
Sygn.: 2348
37Zobacz szczegóły...
Autor: Andrzej Dulewicz
Tytuł: Słownik sztuki francuskiej.
Adres wyd.: Wiedza Powszechna, Warszawa 1986
Sygn.: 1618
38Zobacz szczegóły...
Autor: [red.] Stefan Kozakiewicz
Tytuł: Słownik terminologiczny sztuk pięknych
Adres wyd.: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
Sygn.: 16
39Zobacz szczegóły...
Autor: Michalska Hanna [et al.]
Tytuł: Słownik uczestniczek walki o niepodległo¶ć Polski 1939-1945.
Adres wyd.: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988.
Sygn.: 1684
40Zobacz szczegóły...
Autor: Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun.
Tytuł: Słownik uzbrojenia historycznego
Adres wyd.: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Sygn.: 2804
41Zobacz szczegóły...
Autor: Czerska Urszula, Walewski Stanisław [Red.]
Tytuł: Wielki słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski
Adres wyd.: Berlin: Langenscheidt; 2005
Sygn.: 4592
42Zobacz szczegóły...
Autor: Andrzej Markowski, Radosław Pawelec
Tytuł: Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych
Adres wyd.: Wyd. WILGA, Warszawa 2001
Sygn.: 3034
43Zobacz szczegóły...
Autor: Malu¶kiewicz P. (wybór), Anders P. (red.), Łęcki W. (red.)
Tytuł: Wielkopolska. Słownik krajoznawczy.
Adres wyd.: Poznań: Wydawnictwo Kurpisz S.A., 2002
Sygn.: 3263
44Zobacz szczegóły...
Autor: Kom. red. [Przew. Antoni G±siorowski, Jerzy Topolski]
Tytuł: Wielkopolski Słownik Biograficzny
Adres wyd.: PWN, Warszawa-Poznań 1981
Sygn.: 1287
45Zobacz szczegóły...
Autor: Chudy Marian
Tytuł: Wielkopolski słownik biograficzny krajoznawców i działaczy turystycznych.
Adres wyd.: Poznań: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2007
Sygn.: 4127
46Zobacz szczegóły...
Kategorie wg. formy wydawniczej
Wszystkie
Publikacje
Opracowania niepublikowane
Czasopisma
Akta
Dokumenty życia społecznego
Teczki
Mapy, plany
Zbiory ikonograficzne
Zbiory audiowizualne


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group