Powrót do listy zbiorów
Pałac w Krotoszynie [praca magisterska]
Autor:  Bartkowiak Jan
Tytuł:  Pałac w Krotoszynie [praca magisterska]
Adres wyd.:  Poznań 1982, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
Sygn.:  1379

Opis:  maszynopis opr., 96 s.
Bibliogr.: s. 48-49

Bartkowiak Jan, Pałac w Krotoszynie.
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dra Jana Skuratowicza;
Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych / Wydział Wychowania Plastycznego / Studium Zaoczne w Poznaniu, Poznań 1982.

Zawiera odpisy materiałów źródłowych;
- Inwentarz dóbr miasteczka Krotoszyn, wsi i folwarków do niej należących; z roku 1685 [APP, Kalisz Gr. 301, r. 1685, karta 155]
- Miasto Krotoszyn z dawnymi prawami i zwyczajami; z roku 1713 [APP, "Tertium 1713", Poznań Gr 854, str. 317]
- Inwentarz majętności krotoszyński z roku 1718 [APP, Kalisz Gr. 327]
- "Oblata Descreti in sitno lati" z roku 1727 [APP, Poznań Gr. 931, rok 1727, str. 329]
- Inwentarz Majętności Dóbr całych Krotoszyna z roku 1753. Opisanie struktury i budynków w majętności Krotoskiej [APP, Gr. Kalisz 498, Varia 1 /1753/].

Hasła: Krotoszyn, zabytki, architektura, pałac


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group