Powrót do listy zbiorów
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 1872-1972
Autor:  Urbaniak Jan
Tytuł:  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 1872-1972
Adres wyd.: 
Sygn.:  974

Opis:  Maszynopis, 52 s., 29,5 cm.

Spis treści:
1. Powiat krotoszyński w XIX wieku
2. Powstanie Banku Ludowego w Krotoszynie
3. Bank w okresie do roku 1918
4. Okres między wojnami
5. W Polsce Ludowej

Tabele:
I/ Pogląd na rozwój banku w okresie od 1872 do 1918 roku i od roku 1919 do 1938.
II/ Bank Ludowy w Krotoszynie, skład osobowy członków Rady Nadzorczej w poszczególnych latach. Skład osobowy Zarządu. Skład osobowy członków Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Krotoszynie.
III/ Rada Nadzorcza Banku Ludowego w Krotoszynie w 1945 r. Skład Rady Nadzorczej w 1972 r.
IV/ Banki Spółdzielcze w powiecie krotoszyńskim w 1913 r.
V/ Pogląd na rozwój Banku Spółdzielczego w Krotoszynie w okresie 1945 - 1972 r.
VI/ Dane statystyczne z bilansów brutto SOP powiatu krotoszyńskiego na dzień 31 grudnia 1971 r.
VII/ Bank Kupiecki w Krotoszynie, skład Zarządu i Rady Nadzorczej.
VIII/ Skład członków Rady Nadzorczej Banku Ludowego
w Sulmierzycach. Skład członków Zarządu.

Hasła: Bank Spółdzielczy, Krotoszyn


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group