Powrót do listy zbiorów
Dzieje gimnazjum krotoszyńskiego [praca magisterska]
Autor:  Kusza Marian
Tytuł:  Dzieje gimnazjum krotoszyńskiego [praca magisterska]
Adres wyd.:  Poznań 1946, Uniwersytet Poznański
Sygn.:  928

Opis:  Maszynopis opr.; 29,5 cm, 168 s.

Praca magisterska. Marian Kusza, Dzieje gimnazjum krotoszyńskiego.
Uniwersytet Poznański. Wydział Humanistyczny, Poznań 1946.

Spis treści:
1. Powstanie szkoły powiatowej w Krotoszynie na tle epoki
2. Początki życia szkolnego w szkole powiatowej
3. Przekształcenie szkoły powiatowej w szkołę realną
4. Rok 1848 w Krotoszynie
5. Przeobrażenie szkoły realnej w gimnazjum realne
6. Likwidacja gimnazjum realnego i powstanie gimnazjum normalnego
7. Upaństwowienie gimnazjum krotoszyńskiego
8. Państwowe Gimnazjum im. Wilhelma w Krotoszynie w okresie walki kulturalnej.
9. Gorejące źródła mocy narodowej. Wzniesienie nowego budynku gimnazjalnego w Krotoszynie.
10. Wprowadzenie frankfurckiego sytemu nauczania w gimnazjum krotoszyńskim
11. Gdy wybuchły utajone ogniska mocy narodowej...
12. Zreformowane gimnazjum ze szkołą realną
13. Gimnazjum krotoszyńskie w okresie wielkiej wojny
14. Gimnazjum krotoszyńskie w Polsce odrodzonej 1918- 1939 r.Hasła: Krotoszyn, szkoły, gimnazjum


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group