Powrót do listy zbiorów
Polska Partia Robotnicza w Krotoszynie
Autor: 
Tytuł:  Polska Partia Robotnicza w Krotoszynie
Adres wyd.: 
Sygn.:  788

Opis:  Maszynopis, folder, kserokopia


1. Folder PPR w krotoszynie opracowane na podstwie wywiadów i materiałów archiwalnych. Wyd. Koło Krajoznawcze przy Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie.

2. Folder Ziemia Krotoszyńska; materiały zbiera 3 Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego przy Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Krotoszynie.

3. Zaświadczenie z nia 27 marca 1945 r. ; Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej (kserokopia)

4. Działalność PPR w powiecie krotoszyńskim
- pierwsze kroki PPR
- ukształtowanie się miejskich powiatowych władz partyjnych i państwowych.

Hasła: Polska Partia RobotniczaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group