Powrót do listy zbiorów
Andrzej Glaber z Kobylina
Autor: 
Tytuł:  Andrzej Glaber z Kobylina
Adres wyd.: 
Sygn.:  594

Opis:  Maszynopis 3 s., wycinek z prasy, kserokopia


Glaber Andrzej z Kobylina (ok 1506-1572), prof. Uniw. Krakowskiego, humanista, pisarz i tłumacz. Ur.w wilp.Kobylinie w rodzinie mieszczańskiej. Stopień bakałarza uzyskał na Uniw.Krakowskim w 1520, mgr w 1531r. Władał dobrze językiem greckim, ł±cińskim, niem., pisał po polsku. Przetłumaczył na język polski " De duabus sarmatiis". Był rzecznikiem humanizmu, zwolennikiem wykształcenia kobiet. ( PSB; Nowy Korbut, t.2; Historia nauki). Wielkopolski Słownik Bibliograficzny PWN Warszawa- Poznań 1981r.


Artykuł-Stocki Edward, Południowa Wielkopolska: "Andrzej Glaber uczony i popularyzator". Rok ?

Maszynopis- biogram Andrzeja Glabera , Kobylin 1956r. (1s.),
Łukaszewicz Józef -biogram Andrzeja Glabera z Kobylina, odpis, mpis z opisu miast i wsi w dzisiejszym pow.krotoszyńskim. (5s.)


Hasła: Andrzej Glaber, Kobylin


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group