Powrót do listy zbiorów
Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej). T. I / 1815-1850
Autor:  Witold Jakóbczyk (1909-1986).
Tytuł:  Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (Dzieje pracy organicznej). T. I / 1815-1850
Adres wyd.:  PTPN, Poznań 1951
Sygn.:  523

Opis:  206 s.; 25 cm., indeks osób

Seria: Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 16, z. 2
Prace Komisji Historycznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; t. XVI. z. 2.

Spis treści:

Rozdział I. Początki działalności organicznej
Rozdział II. Towarzystwa rolnicze
Rozdział III. Aktywność w Poznaniu
Rozdział IV. Początki Towarzystwa Naukowej Pomocy
Rozdział V. Powstanie Ligi Polskiej
Rozdział VI. Działalność Ligi Polskiej

Informacje dot. działalności Ligi Polskiej
w pow. krotoszyńskim: s. 141


Hasła: Wielkopolska, okres zaborów / zabory /, praca organicznaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group