Powrót do listy zbiorów
Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w.: (Dzieje pracy organicznej). T. II, 1850-1890
Autor:  Witold Jakóbczyk (1909-1986).
Tytuł:  Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w.: (Dzieje pracy organicznej). T. II, 1850-1890
Adres wyd.:  Poznań : PTPN, 1959
Sygn.:  524

Opis:  167 s. : err. ; 25 cm.

Seria: Prace Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 18, z. 3
Prace Komisji Historycznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; t. XVIII, z. 3

Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. (dzieje pracy organicznej) Tom II, 1850-1890 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej.
Tom XVIII, zeszyt 3.

Spis tre¶ci:

Wstęp. Ogólne warunki społeczne i polityczne w Wielkim Księstwie Poznańskim
Rozdział I . Towarzystwo Nauki Pomocy w latach 1850-1890
rozdział II. Biblioteki ludowe
Rozdział III. Kółka rolnicze
Rozdział IV. Mieszczaństwo w pracach organicznych

Wzmiankowany Krotoszyn i pow. krotoszyński;
s. 29, 54, 108. 110-111.


Hasła: Wielkopolska, praca organiczna, okres zaborów / zaboryZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group