Powrót do listy zbiorów
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" [teczka]
Autor: 
Tytuł:  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" [teczka]
Adres wyd.: 
Sygn.:  498

Opis:  Teczka; rękop., druk

1) 40 lat "Sokoła" w Krotoszynie.
w: Pobudka "Sokoła". Organ Dzielnicy Wielkopolskiej Związku Towarzystw Gimn."Sokół". Rok V , nr 10, Poznań, październik 1937 r. (odpis; 10 s.; 21 cm, rękop.).

Seria: "Crotosiniana". Wyd.: Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne Liceum Ogóln.- Krotoszyn. Opracowanie materiałów historyczno - krajoznawczych pod red. H. Ławniczaka, Krotoszyn 1963 r. Nr 87.

2) Roman Tomczyk, 100 lat temu powstał "Sokół"
w: "Tygodnik Powszechny" nr 31 (966) z dn. 30 lipca 1967.


Hasła: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Krotoszyn, organizacje


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group