Powrót do listy zbiorów
Kościół potrynitarski w Krotoszynie (w:) Związki Wielkopolski i Śląska w architekturze drugiej połowy wieku XVIII, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 10/1952, s. 33-41 (tekst w wersji elektronicznej)
Autor:  Witold Dalbor
Tytuł:  Kościół potrynitarski w Krotoszynie (w:) Związki Wielkopolski i Śląska w architekturze drugiej połowy wieku XVIII, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 10/1952, s. 33-41 (tekst w wersji elektronicznej)
Adres wyd.:  PAU, Kraków 1952
Sygn.:  3735/2

Opis:  Tekst w wersji komputerowej (dyskietka)


Historia powstania i opis architektoniczny kościoła poklasztornego
oo. trynitarzy p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie.

Wersję komputerową tekstu przygotował:
Rafał Witkowski

Pobierz dokument (pdf)

Hasła: Krotoszyn, kościoły


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group