Powrót do listy zbiorów
Gospodarka wodna powiatu krotoszyńskiego
Autor:  E. Paśniewski
Tytuł:  Gospodarka wodna powiatu krotoszyńskiego
Adres wyd.:  maszynop. niepublik. [Poznań 1960]
Sygn.:  176

Opis:  maszynop. opraw., 39 s.

Opracowanie stanowi część planu zagospodarowania
przestrzennego powiatu krotoszyńskiego, zawiera m.in.
hydrografie i hydrologię wód powierzchniowych i wgłębnych,
opis poszczególnych zlewni i cieków wodnych oraz projektowanych zbiorników retencyjnych.
Hasła: Powiat krotoszyński, Krotoszyn


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group