Powrót do listy zbiorów
Koło ¦piewacze "Cecylia" w Kobylinie [wspomnienia]; maszynopis
Autor:  Bronisław Voelkel
Tytuł:  Koło ¦piewacze "Cecylia" w Kobylinie [wspomnienia]; maszynopis
Adres wyd.: 
Sygn.:  3439

Opis:  maszynopis, 2 s.

Wspomnienia honorowego członka Koła ¦piewaczego "Cecylia"
w Kobylinie - Bronisława Voelkela - spisane przez niego w Kobylinie,
dnia 9 grudnia 1968 roku, obejmuj±ce okres od daty jego wst±pienia
do Koła w 1899 roku do lat 60-tych XX wieku.Hasła: Kobylin, Koło ¦piewacze "Cecylia"


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group