Powrót do listy zbiorów
O działalności Hieronima Ławniczaka
Autor:  (zebr. i opr.) Lidia Ławniczakowa
Tytuł:  O działalności Hieronima Ławniczaka
Adres wyd.:  maszynop. niepublik.
Sygn.:  1923

Opis:  68 s., 30 cm; maszynopis opr.

W spisie treści m.in.: wykazy wydawnictw, artykułów, wystaw, konspektów lekcyjnych oraz artykuł Klemensa Tyszera zatytułowany: Metodyka harcerska w pracy dydaktyczno-wychowawczej i społecznej
prof. Hieronima Ławniczaka.Hasła: Ławniczak / Hieronim / , krotoszynianie


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group