Powrót do listy zbiorów
Lutogniew od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych
Autor:  B. Serek, L. Pawlicka, G. Klarczyk
Tytuł:  Lutogniew od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych
Adres wyd.:  ZSZ nr 2, Krotoszyn 2001 [praca dyplomowa]
Sygn.:  3058

Opis:  Druk komput, 97 s.,

Praca dyplomowa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
im. Karola Libelta w Krotoszynie
napisana pod kierunkiem mgr Ewy Kowalskiej

W spisie treści m.in.:
- Historia Lutogniewa od czasów prahistorycznych
do końca II wojny światowej
- Historia kościoła
- Rozwój wsi po roku 1946; działalność szkoły, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, zakładów rzemieślnicznych i in.

Hasło: Lutogniew


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group