Powrót do listy zbiorów
Ko¼min, w: "Przyjaciel Ludu", Leszno, nr 15/1839, nr 47/1843; kserokop. [teczka]
Autor: 
Tytu³:  Ko¼min, w: "Przyjaciel Ludu", Leszno, nr 15/1839, nr 47/1843; kserokop. [teczka]
Adres wyd.: 
Sygn.:  3762

Opis:  Teczka; kserokopie, 5 s.

1) Rycina: Widok miasta Ko¼mina w roku 1772, "Przyjaciel Ludu",
R. VI, Nr !5 z dn. 12. X 1839, Leszno 1839, s. 116; kserokop.

2) Ko¼min, w: "Przyjaciel Ludu", nr 47, Leszno 1843, s. 370-372, 376;
- tekst o historii i zabytkach Ko¼mina
- rycina: Zamek w Ko¼minie; kserokop.


Has³a: Ko¼min, rycinyZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group