Powrót do listy zbiorów
Langiewicziana [teczka]
Autor: 
Tytuł:  Langiewicziana [teczka]
Adres wyd.: 
Sygn.:  665

Opis:  Teczka; druki, maszynop., rękop., kserokop., fot.

1) Kopie dokumentów dot. działalności gen. M. Langiewicza
ze zb. Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie, 11 s.

2) Wycinki prasowe:

a/ Piotr Choynowski, Pod Langiewiczem,
w: Gazeta Polska z dn. 1 stycznia 1936 (kserokop.)

b/ J. Pietrzycki, Z teatru lwowskiego, w: Ilustracja Polska,
Nr 5/1903, s. 95-96; kserokopia [omówienie inscenizacji dramatu
J. Żuławskiego "Dyktator"]

3) Walki powstańcze oddziałów Langiewicza, w: "Crotosiniana"
pod red. H. Ławniczaka; rękopis, 18 s.; wypis z: August Sokołowski, Powstania Polskie. Powstanie styczniowe (1863-1864), Wiedeń 1913;

4) Gen. Marian Langiewicz, w: "Crotosiniana"
pod red. H. Ławniczaka; rękopis, 8 s. (odpis z oryginału, brak źródła)

5) Marian Langiewicz, dowódca walk partyzanckich w 1863 r.,
Ziemia Krotoszyńska, wyd.: Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze przy LO w Krotoszynie pod red. H ławniczaka, Krotoszyn 1963, 8 s. (tekst także w formie maszynopisu, 9 s.,
autor: H. Ławniczak)

6) H. Kasperska, Gen. Marian Langiewicz - syn Ziemi Krotoszyńskiej, referat z okazji otwarcia wystawy muzealnej w 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci Mariana Langiewicza, Krotoszyn 1987; maszynopis, 3 s.

7) Odpisy pięciu listów Mariana Langiewicza do brata Aleksandra
z pobytu w: Tischnowitz (10.4.1863) i Josefstadt (datowane: 27.12.1863; 4.3.1864; 29.9.1864; 12.12.1864); ze zb. rodzinnych Anny Langiewicz; rękop.

8) Listy adresowane do kustosza muzeum w Krotoszynie:
a/ Anny Langiewicz (córki Marcelego - bratanka gen. Mariana Langiewicza):
- z dn. 15.02.1963 r.; dot. pamiątek po Marianie Langiewiczu; maszynopis
- z dn. 14.2.1971 r.; dot. j.w. oraz działalności matki - Władysławy
z Sokolnickich-Langiewiczowej, prezeski TCL w Krotoszynie; odpis
b/ Anieli Góreckiej-Cieślińskiej z dn. 13.09.1983;
dot grobu M. Langiewicza w Istambule
c/ Archiwum Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie,
z dn. 24.02.1983; dot. inscenizacji dramatu J. Żuławskiego "Dyktator"

9) Fotografie:
a/ Fotokopia portretu M. Langiewicza; 13 x 8,5 cm
b/ Tablica Pamiątkowa na budyku SP nr 3 im. Gen. M. Langiewicza w Krotoszynie; 17,5 x 12 cm
c/ Pomnik /popiersie/ gen. M. Langiewicza w Krotoszynie;
23,5 x 18 cm
d/ Pamiątkowy kamień na polanie "Wykus" koło Wąchocka, miejscu obozu Langiewicza; 23,5 x 15 cm

10/ Fotokartka: "Poczta Krotoszyńska". Otwarcie Izby Langiewicza, wyd. Muzeum PTTK, Krotoszyn / 1. 10. 1983 /

Hasła: Krotoszyn, krotoszynianie, Langiewicz /Marian/Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group