Powrót do listy zbiorów
KoĽmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna. Opr. ks. S. Łukomski, Poznań 1914, recenzja w: Przegl±d Wielkopolski, nr 22/1914, s. 516 (wersja elektroniczna tekstu)
Autor:  Stanisław Karwowski
Tytuł:  KoĽmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna. Opr. ks. S. Łukomski, Poznań 1914, recenzja w: Przegl±d Wielkopolski, nr 22/1914, s. 516 (wersja elektroniczna tekstu)
Adres wyd.:  Poznań 1914
Sygn.:  800/11

Opis:  Tekst w wersji elektronicznej (dyskietka)

Dr Stanisław Karwowski, recenzja: KoĽmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna. Opr. ks. Stanisław Łukomski, proboszcz koĽmiński i szambelan papieski, Poznań 1914, Nakładem autora. Czcionkami Drukarni i Księgarni ¶w. Wojciecha, w: Przegl±d Wielkopolski, 1914, nr 22, s. 516

Wersję elektroniczn± tekstu przygotował:
Rafał Witkowski

Pobierz dokument (pdf)

Hasła: KoĽmin


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group