Powrót do listy zbiorów
KoĽmin Wlkp. [teczka]
Autor: 
Tytuł:  KoĽmin Wlkp. [teczka]
Adres wyd.: 
Sygn.:  800

Opis:  Teczka; druki, rękop., maszynop., kserokop., fot.

1) Wycinki prasowe:
- L. Szczodrowski, KoĽmin najlepszy w województwie (1965 r. ?)
- Jan Urbaniak, KoĽmin wzorowy (koniec lat 60-tych XX w.)
- Eligiusz Kor-Walczak, S±dny dzień Pana w KoĽminie, Południowa Wielkopolska, Nr 12/1981
- (an), KoĽmin pełen zabytków, Głos Wielkopolski z dn. 21/22. 04. 1990

2) Koperty:
- KoĽmin (herb i krótka historia miasta), nakł. PMRN w KoĽminie, 1961
- Liceum Ogólnokształc±ce im. Powstańców Wielkopolskich
w KoĽminie, wyd. z okazji stulecia szkoły, KPPT Krotoszyn, 1973

3) Zaproszenie: Uroczysto¶ć wręczenia sztandaru dla Koła ZBoWiD
w KoĽminie dn. 12. 10. 1975 r.

4) Afisz: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w KoĽminie Wlkp.
Turniej strzelecki o tytuł Króla Kurkowego A.D. 1998; kserokopia

5) Folder: Oddział PTTK w KoĽminie Wielkopolskim,
wyd. ZO PTTK, KoĽmin Wlkp. 2002/2003

6) Folder-zaproszenie: Wystawa malarstwa o. Juliana Floriana Lewandowicza, O¶rodek Kultury w KoĽminie Wlkp, 23 maja 2005 r.;
Biogram: O. Julian Florian Lewandowicz (1912-1997), kapłan, zakonnik, malarz rodem z KoĽmina.

7) Jerzy Scheurich, Przemówienie wygłoszone na akademii w dniu zakończenia Tygodnia Miłosierdzia, KoĽmin dn. 8 grudnia 1935 r.; maszynopis, 9 s.

8) Ofiary hitlerowskiego więzienia w KoĽminie 1942-1944;
rękopis, 2 s., (autor nieznany)

9) Fotografie:
a/ KoĽmin - Fragment zamku, lata 30-te XX w., nie sygn.
b/ KoĽmin /Horleburg/. Kreis-Sparkasse (grupa osób przed
wej¶ciem do banku), 1940 rok
c/ Cmentarz parafialny przy ul. Poznańskiej w KoĽminie Wlkp. Zbiorowy grób 39 więĽniarek zmarłych w l. 1942-44 w więzieniu karnym w KoĽminie; fot. nie sygn., lata 70-te XX w. (po 1975).

10) Krystyna Rudkowska, "Zasnięcie" w KoĽminie, Biuletyn Historii Sztuki, R. XVII (1955), nr 2, s. 276-277; streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu naukowym Oddziału Poznańskiego
w dniu 2 XI 1953 r.; odpis, wydruk komput., 1 s. ( dyskietka)

11) Dr Stanisław Karwowski, [recenzja]: KoĽmin Wielki i Nowy. Monografia historyczna. Opr. ks. Stanisław Łukomski, proboszcz koĽmiński i szambelan papieski, Poznań 1914, w: Przegl±d Wielkopolski, 1914, nr 22, s. 516-518; odpis, wydruk komput. (dyskietka)

12) KoĽmin, w: Przyjaciel Ludu, R. 11 nr 47/1848; kserokop.

13) Zaproszenie / Program obchodów jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich miastu KoĽmin / 18.09. - 03.10. 1982.; druk, 10,5 x 15 cm.


Hasła: KoĽmin, koĽminianie, O. Julian Florian Lewandowicz
Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group