Powrót do listy zbiorów
Recenzja: Kazimierz Krotoski, Dzieje miasta Krotoszyna, Cz. I: Miasto Krotoszyn i jego dziedzice za czasów polskich (od 1415 do 1779), Krotoszyn 1930, (w:) Kwartalnik Historyczny, t. 45 (1931), z. 1, s. 357-360 (tekst w wersji elektronicznej)
Autor:  Andrzej Wojtkowski
Tytuł:  Recenzja: Kazimierz Krotoski, Dzieje miasta Krotoszyna, Cz. I: Miasto Krotoszyn i jego dziedzice za czasów polskich (od 1415 do 1779), Krotoszyn 1930, (w:) Kwartalnik Historyczny, t. 45 (1931), z. 1, s. 357-360 (tekst w wersji elektronicznej)
Adres wyd.: 
Sygn.:  610/6

Opis:  Tekst w wersji elektronicznej (dyskietka)

Andrzej Wojtkowski, recenzja: Kazimierz Krotoski, Dzieje miasta Krotoszyna, Czę¶ć pierwsza: Miasto Krotoszyn i jego dziedzice
za czasów polskich (od 1415 do 1779), Nakładem Magistratu miasta Krotoszyna, Krotoszyn 1930

(w:) Kwartalnik Historyczny, t. 45 (1931), z. 1, s. 357-360;
odpis.

Wersję elektroniczn± tekstu przygotował:
Rafał Witkowski

Pobierz dokument (pdf)

Hasła: Krotoszyn, krotoszynianie, Kazimierz Krotoski


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group