Powrót do listy zbiorów
Źródła do historii Krotoszyna i regionu [teczka]
Autor: 
Tytuł:  Źródła do historii Krotoszyna i regionu [teczka]
Adres wyd.: 
Sygn.:  3121

Opis:  Teczka, kserokopie, odpisy; jęz. niem., pol.

Wykazy źródeł, opracowań do historii Krotoszyna i innych miejscowości powiatu
Zawartość:
1) A. Warschauer, Die deutsche Geschichtsschreibung in der Provinz Posen, Posen 1911, s. 82-83, 88-89, 92-93, 122-123, 126-127 (Krotoschin); kserokopia

2) A. Warschauer, Eggeling, A. Mittheilungen betreffend die Geschichte der Stadt Krotoschin, Krotoschin 1886 (Literaturbericht)
w: Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Herausgegeben von Hermann Ehrenberg, Posen 1886, s. 456-457 (omówienie pracy Eggelinga dot. historii miasta Krotoszyna); kserokopia

3) Krotoszyn. Krotoszyński powiat, (w:) Encyklopedia Powszechna,
t. 16, Warszawa 1864, s. 148-151 (kserokopia)

4) Dokumenty dot. Krotoszyna (w:) Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne. Tom 3: Lata 1416-1770, Włocławek 1995, s. 274-275, Tom 4: Lata 1359-1757, Włocławek 1996, s. 107, -108, 142, 214 (kserokopia)

5) Relacje dot. starcia wojsk koronnych ze stronnikami Stanisława Leszczyńskiego pod Krotoszynem w 1712 r., (w:) K. Zawadzki, Gazety ulotne Polskie i Polski dotyczace XVI-XVIII wieku. Bibliografia, T. 2: 1662-1728, PAN 1984, s. 132-133 (kserokopia)

6) Krotoszyn (w:) E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w Ojczyźnie i na Obczyźnie, t. 1: A-M, Warszawa-Kraków 1926, s. 266 (odpis; tekst także w wersji elektronicznej)

7) Rafał Witkowski, Bibliografia dot. Krotoszyna i powiatu krotoszyńskiego, druk komput. niepublik., 15 s.

8) Szkoła Powiatowa w Krotoszynie, w: Wielkopolska (1815-1850). Wybór źródeł. opr. W. Jakóbczyk, Wrocław 1952, s. 186-187; odpis, wydruk komput.

9) J. Łukaszewicz, O kościołach braci czeskich w dawnej Wielkiejpolsce, Poznań 1835, s. 297-298; odpis; wydruk komput.

Hasła: bibliografia, źródła, Krotoszyn, powiatZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group