Powrót do listy zbiorów
Alte Judenfriedhöfe, insbesondere der Judenfriedhof in Krotoschin (tekst w wersji elektronicznej)
Autor:  Alfred Grotte
Tytuł:  Alte Judenfriedhöfe, insbesondere der Judenfriedhof in Krotoschin (tekst w wersji elektronicznej)
Adres wyd.:  Berlin 1919
Sygn.:  3741/2

Opis:  Tekst w wersji elektronicznej (dyskietka); jęz. niem.

Alte Judenfriedhöfe, insbesondere der Judenfriedhof in Krotoschin
Von Professor Dr.-Ing. Alfred Grotte in Posen
unter Benutzung der Aufnahmen Übersutzungen und einzelner religionswissenschaftlicher Anmerkunkgen des Gemeinderabbiners Gustav Cohn in Krotoschin

(w:) Die Denkmalpflege, Berlin, Jg. 21 (1919), Nr 8, 25 Juni 1919,
s. 60-64

Stare cmentarze żydowskie, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza żydowskiego w Krotoszynie.
Napisał prof. dr Alfred Grotte z Poznania,
wykorzystuj±c zdjęcia, tłumaczenia i poszczególne uwagi z zakresu wiedzy religijnej Gustava Cohna, rabina gminy żydowskiej w Krotoszynie.

Wersję elektroniczn± tekstu przygotował:
Rafał Witkowski

Pobierz dokument (pdf)

Hasła: Krotoszyn, cmentarze, judaica, Żydzi


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group