Powrót do listy zbiorów
Krotoschiner Kreis-Wochen-Blatt / Krotoszyński Tygodnik Powiatowy, Rok I/1844, II/1845, III/1846 [kopia]
Autor:  [Red.] A.E. Stokk
Tytuł:  Krotoschiner Kreis-Wochen-Blatt / Krotoszyński Tygodnik Powiatowy, Rok I/1844, II/1845, III/1846 [kopia]
Adres wyd.:  Krotoschin / Krotoszyn 1844-1846
Sygn.:  3743-3745

Opis:  kserokopia, 1140 s.
Jęz. niem. i pol.

Redaction und Expedition: Buchhandlung von A.E. Stock,
neuer Ring, im Hause des Herren Kaufmann GrÖger.
Redakcya i Expedycya: Księgarza A.E. Stokka
na nowym rynku w domu kupca J.P. Gregera.

Pierwsze czasopismo ukazuj±ce się w Krotoszynie.
Dwujęzyczny, niemiecko-polski urzędowy organ władz miejskich;
pierwszy numer ukazał się z dat±: 1 kwietnia 1844 roku.

Rok I: 1844, Nr 1-40 (brak nr 12); sygn. 3743
Rok II: 1845, Nr 41-52; sygn. 3744
Rok III: 1846, Nr 1-52; sygn. 3745


Hasła: Krotoszyn, prasa, okres zaborów / zabory /Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group