Powrót do listy zbiorów
Akta Zarządu Miejskiego w Krotoszynie /1946/
Autor: 
Tytuł:  Akta Zarządu Miejskiego w Krotoszynie /1946/
Adres wyd.: 
Sygn.:  2549

Opis:  skoroszyt, 94 karty; maszynopis, jęz. pol.

Zarząd Miejski w Krotoszynie/ Referat Administracyjny/
Akta tajne i poufne na rok 1946.

- Sprawozdania periodyczne burmistrza Krotoszyna (Stefana Zawiei) dla Starosty Powiatowego w Krotoszynie z sytuacji ogólnej, politycznej i gospodarczej w mieście za czas od 27 grudnia 1945
do 28 grudnia 1946 roku (12 sprawozdań)

- Kartoteka przestępców wojennych z Krotoszyna
- pismo starosty dot. ewidencji poborowych
- dane dot. działalności na terenie miasta i gminy Krotoszyn partii politycznych (PSL, SP, PPR, PPS); składy zarządów, liczba członków
- pismo dot. oddania miastu w użytkowanie budynku przy
ul. Zdunowskiej 12 (była siedziba niemieckiego Volksbanku).
- Wykaz prywatnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych
na terenie miasta Krotoszyna
- Spis oddziałów, kół i komórek partii politycznych istniejących
w Krotoszynie

Hasła: Krotoszyn, PRL


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group