Powrót do listy zbiorów
Kronika miasta Kalisza
Autor:  Władysław Kościelniak, Krzysztof Walczak
Tytuł:  Kronika miasta Kalisza
Adres wyd.:  Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1989
Sygn.:  1966

Opis:  204 s.,24 cm.; ilustr., mapa,
Indeks osobowy, indeks przedmiotowy, aneksy

W spisie treści:
I. Dzieje najdawniejsze
II. Gród na Zawodziu
III. Miasto lokacyjne
IV. Rozkwit średniowiecznego grodu
V. Złoty okres dziejów
VI. Upadek miasta. Próby reform
VII. Pod pruskimi rządami
VIII. Krótkie dni wolności
IX. Pod zaborem rosyjskim
X. W latach wielkiej wojny i II Rzeczypospolitej
XI. Pod okupacją hitlerowską
XII. W Polsce Ludowej (1945-1980)


Hasło: KaliszZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group