Powrót do listy zbiorów
Słownik terminologiczny sztuk pięknych
Autor:  [red.] Stefan Kozakiewicz
Tytuł:  Słownik terminologiczny sztuk pięknych
Adres wyd.:  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969
Sygn.:  16

Opis:  395 s., 25 cm, ilustr., tablice


Od redakcji: " Słownik obejmuje nie tylko terminologię związaną bezposrednio ze sztukami plastycznymi, ale wkracza w niektóre dziedziny kultury materialnej łączące się ze sztuką oraz uwzględnia słownictwo z zakresu nauk pomocniczych historii sztuki. Zawiera głównie terminy dotyczące sztuki Europy i basenu Morza Śródziemnego, ale uwzględnia także ważniejsze terminy sztuki Islamu, Środkowego i Dalekiego Wschodu."Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group