Powrót do listy zbiorów
Polski atlas etnograficzny. Zeszyt 2
Autor:  [red.] Józef Gajek
Tytuł:  Polski atlas etnograficzny. Zeszyt 2
Adres wyd.:  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
Sygn.:  9

Opis:  4 s., 71 map
Mapy 58 - 129; spis map w jęz. pol. i ang.

Opracowano w Zakładzie Polskiego Atlasu Etnograficznego
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

Spis tresci:
- Nazwy części sochy
- Formy włóków krokwiowych do transportu narzędzi rolniczych
- Relikty uprawy bru
- Typy sierpów; Wypieranie sierpów przez kosy żniwne
- Typy i odmiany cepów; Formy kopów żniwnych i ich nazwy
- Główne typy i nazwy spichrzy chłopskich
- Zanikanie komór
- Konstrukcje i funkcje spichrzy; Formy dachów na spichrzach
- Usytuowanie komór w obrębie chałupy
- Nazwy pomieszczeń w obrębie chałupy
- Typy stodół i ich usytuowanie w zagrodzie
- Zagadnienia zw. z konstrukcją i nazewnictwem stodół
- Znaczenie wyrazu obora
- Trzymanie drobiu w chałupie
- Pomieszczenie dla zwierząt pod współnym dachem z domem
- Relikty gotowania na otwartym palenisku
- Usytuowanie pieców piekarskich; Nazwa pieca i jego części
- Kaptury nad paleniskiem do gotowania i ch nazwy
- Elementy, formy i nazwy palenisk do gotowania
- Formy, funkcje i usytuowanie kominów
- Formy pieców ogrzewalnych
- Konstrukcje przysłupoweZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group