Powrót do listy zbiorów
Polski atlas etnograficzny. Zeszyt 1
Autor:  [red.] Józef Gajek
Tytuł:  Polski atlas etnograficzny. Zeszyt 1
Adres wyd.:  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964
Sygn.:  8

Opis:  4 s., 57 map
Mapy 1-57; spis map w jęz. pol. i ang.

Opracowano w Zakładzie Polskiego Atlasu Etnograficznego
Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

Spis treści:
- Typy i proces zaniku soch
- Reliktowe formy bron, brony beleczkowe
- Formy transportu narzędzi rolniczych
- Woły i krowy jako siły pociągowe
- Reliktowe uprawy zbóż
- Uprawa i spożywanie prosa
- Zagadnienia zw. z kosą żniwną i sierpem
- Zanikanie starych i szerzenie się nowych urządzeń do młócenia
- Zanikanie i rozpowszechnianie się niektórych typów kopic
- Zasięgi poszczególnych form przechowywania ziarna
- Zasięgi poszczególnych typów i odmian spichrzy
- Sposoby przechowywania ziarna
- Reliktowe formy trzymania i wypasu zwierzątZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group