Powrót do listy zbiorów
Wielkopolska w zaraniu dziejów
Autor:  Tadeusz Malinowski
Tytuł:  Wielkopolska w zaraniu dziejów
Adres wyd.:  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1980
Sygn.:  2283

Opis:  272 s., 20 cm; ilustr., mapy
Bibliogr. s. : 251-254; indeks nazw geograficznych

Opracowanie popularnonaukowe, poświęcone dziejom i kulturze wielkopolskich społeczności żyjących w schyłkowym okresie starszej epoki kamienia (paleolit: ok. 12 000 p.n.e.), środkowej epoce kamienia (mezolit: ok. 8300 - ok. 4300 p.n.e.), w młodszej epoce kamienia (neolit: ok. 4300 - ok. 1700 p.n.e.) oraz we wczesnej epoce brązu (ok. 1700 - ok. 1200 p.n.e.).


Hasła : WielkopolskaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group