Powrót do listy zbiorów
Polskie zegary
Autor:  Wiesława Siedlecka
Tytuł:  Polskie zegary
Adres wyd.:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988
Sygn.:  1744

Opis:  159 s., [+ 344 nlb]; 19 cm; ilustr.
Bibliogr.: s. 146-149

W spisie treści m.in.:
- Różne sposoby wyznaczania czasu oraz zegary naturalne
- Zegary mechaniczne, monumentalne (wieżowe
i przykościelne), zegary przedwahadłowe (domowe
i noszone), zegary i zegarmistrzostwo w epoce pomiaru wahadłowego
- Ambasadorowie polskiego zegarmistrzostwa w Genewie
- Zegary epoki uprzemysłowienia
- Spis nazwisk zegarmistrzówZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group