Powrót do listy zbiorów
Biskupianie
Autor:  Jan Bzdęga
Tytuł:  Biskupianie
Adres wyd.:  Centralny Ośrodek Metodyki Upowszech. Kultury, Warszawa 1992
Sygn.:  2384

Opis:  139 s., 20 cm; ilustr. czarno-białe, nuty, mapka

Wznowienie książki Jana Bzdęgi z Domachowa
[Ilustr.:W. Boratyński/ Nuty: J. Baranowski]
wyd. w 1936 roku przez Wielkopolski Zw. Teatrów Ludowych
w Poznaniu/ Czcionkami Drukarni Spółkowej w Kościanie.

Wstęp i komentarz: Prof. Jadwiga Sobieska

Ze wstępu:"Przywracamy dziś do życia skromną książeczkę, traktującą o zwyczajach, pieśniach i tańcach Biskupian. Biskupianie - to niewielka grupa ludnościowa południowej Wielkopolski, zasiedziała w około trzydziestu niegdyś wsiach, rozsianych wokół Krobi, na południe od Gostynia".
Hasła: pieśni, tańce, zwyczaje, obyczaje, folklorZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group