Powrót do listy zbiorów
Akta: Krotoszyn / Związek Obrony Kresów Zachodnich / 1927
Autor: 
Tytuł:  Akta: Krotoszyn / Związek Obrony Kresów Zachodnich / 1927
Adres wyd.: 
Sygn.:  320

Opis:  skoroszyt, s. nlb; maszynop., rękop., druk

Akta Zarządu Powiatowego Związku Obrony Kresów Zachodnich
w Krotoszynie - 1927 rok

Korespondencja (dot. m.in. kolonii letnich dla dzieci polskich
z terenu Niemiec i Śląska), protokoły z posiedzeń, sprawozdania
z działalności, listy członków kół lokalnych (m.in. w Ligocie), druki (zaproszenia na przedstawienia teatralne, programy koncertów) i in.


Hasła: Krotoszyn, Ligota, II RP, organizacje, ZOKZ


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group