Powrót do listy zbiorów
Afisz: Poświęcenie sztandaru Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie
Autor: 
Tytuł:  Afisz: Poświęcenie sztandaru Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie
Adres wyd.:  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie, 1995
Sygn.:  2311/A-33

Opis:  49,5 x 34,5 cm, druk

Afisz:
Uroczystość poświecenia sztandaru Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Krotoszynie i otwarcia sezonu strzeleckiego
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP A.D. 1995
w dniu 22.04. 1995. /program uroczystości/.


Hasła: Krotoszyn, Bractwa Strzeleckie, III RP, afisze


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group