Powrót do listy zbiorów
Informacje dot. historii miasta Krotoszyna
Autor:  Albert Eggeling
Tytuł:  Informacje dot. historii miasta Krotoszyna
Adres wyd.:  Tłum. tekstu niem., niepublik.
Sygn.:  666

Opis:  maszynopis, 19 s.

Informacje dotycz±ce historii miasta Krotoszyna/
Prof. Albert Eggeling/
Dodatek do "Programu Jubileuszowego Gimnazjum Króla Wilhelma
w Krotoszynie z 1886 roku.

Polskie tłumaczenie tekstu publikacji:
Eggeling E., Mittheilungen betreffend die Geschichte der Stadt Krotoschin
[in:] Jahresbericht des Koniglichen Wilhelms-Gymnasiums
zu Krotoschin, Krotoschin 1886

Oryginalnego egzemplarza publikacji w zbiorach muzeum brak.

Hasło: Krotoszyn


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group