Powrót do listy zbiorów
Biochemia dzi¶ i jutro
Autor:  Bronisław Filipowicz
Tytuł:  Biochemia dzi¶ i jutro
Adres wyd.:  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973
Sygn.:  263

Opis:  483 s., 20 cm; ilustr., tabele, indeks

Seria: Biblioteka Problemów, t. 184

Publikacja autorstwa krotoszynianina, absolwenta Gimnazjum
im. H. Kołł±taja ( matura 1925), z dedykacj± autora "Uczniom krotoszyńskiego gimnazjum...31.12.73 r."

Od wydawcy: ".Ksi±żka prof. Bronisława Filipowicza, znanego popularyzatora zagadnień biochemicznych, zapoznaje czytelnika
z najistotniejszymi problemami tej szybko rozwijaj±cej się
i nadzwyczaj ciekawej nauki. Autor prowadzi czytelnika poprzez historię chemii, biologii i fizyki...; przedstawia niebezpieczeństwo, jakie poci±ga za sob± rozwój techniki i ingerencja człowieka w siły przyrody, oraz omawia perspektywy dalszego rozwoju ludzko¶ci.

Hasła: krotoszynianie, uczeniZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group