Powrót do listy zbiorów
POLACY W RUCHU OPORU WE FRANCJI 1940 - 1945 r.
Autor:  Jan E. Zamojski
Tytuł:  POLACY W RUCHU OPORU WE FRANCJI 1940 - 1945 r.
Adres wyd.:  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975 r.
Sygn.:  2999

Opis:  POLACY W RUCHU OPORU WE FRANCJI 1940 - 1945 r. Praca ta stanowi próbę zebrania i uporządkowanego przedstawienia dziejów polskiego wkładu w wyzwolenie Francji w okresie minionej wojny. Przede wszystkim autor zmierzał do ustalenia struktury polskiego podziemia we Francji, charakterystyki jego organizacji i kierunków działalności. Hasła: 24 cm. 412 s. historia, II wojna światowa, Polacy w ruchu oporu Francji.


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group