Powrót do listy zbiorów
Materiały dot. rozwoju regionu krotoszyńskiego w okresie 1945-1979 r.
Autor: 
Tytuł:  Materiały dot. rozwoju regionu krotoszyńskiego w okresie 1945-1979 r.
Adres wyd.: 
Sygn.:  1192

Opis:  Teczka:

- rękopisy- 8 kartek
- maszynopisy:
a) dane do "Kroniki 35-lecia powiatu krotoszyńskiego" - 3 kartki
b) miasto Krotoszyn w okresie 35-lecia PRL - 2 kartki
c) szkolnictwo i oświata miasta i gminy Krotoszyn w okresie
35-lecia Polski Ludowej - 5 kartek
d) rozwój budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej w 35-leciu PRL - 4 kartki
e) miasto Krotoszyn w okresie 35-lecia PRL - 4 kartki
f) rolnictwo krotoszyńskie w latach 1950-1979 - 8 kartek
g) zmiany podziału administracyjnego pow. krotoszyńskiego -
6 kartek
h) Krotoszyńskie Zakłady Ceramiki Budowlanej - 1 str.
i) budownictwo jednorodzinne - 1 str.


Hasło: powiat krotoszyński, Krotoszyn, rolnictwo, PRL, oświata, szkolnictwo


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group