Powrót do listy zbiorów
Sylwester i Stefania Grzegorek
Autor: 
Tytuł:  Sylwester i Stefania Grzegorek
Adres wyd.: 
Sygn.:  4943

Opis:  Teczka:

- dokumenty z lat 1940-1948 Sylwestra i Stefani Grzegorek
zam. Krotoszyn ul. Osadnicza 5;
- okupacyjny Dowód Osobisty pisany w języku niemieckim;
- dokument zameldowania w Bolesławcu;
- ¶wiadectwo zdrowia;
- wezwanie z Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp.;
- polisy-2 szt. z Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu;
- ubezpieczenie od ognia mienia ruchomego od 03.03.1938 do 31.12.1948 r.;
- ubezpieczenie od ognia budowli od 01.07.1938 r. do 31.12.1948 r.;
- kwestionariusz dotycz±cy rejestracji szkód wojennych;
- pismo z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu (maszynopis 7 s.)


Hasła: region krotoszyński, Krotoszyn, ludzie regionu


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group