Powrót do listy zbiorów
Międzynarodowa Unia Chłopska 1947-1956.
Autor:  Stępka Stanisław (red.)
Tytuł:  Międzynarodowa Unia Chłopska 1947-1956.
Adres wyd.:  Warszawa, 2007
Sygn.:  5034

Opis:  227 s., 24 cm, indeks nazwisk


Międzynarodowa Unia Chłopska 1947-1956 /
Źródła i materiały do badań nad działalnością Międzynarodowej Unii Chłopskiej / Tom I / Seria pod redakcją Stanisława Stępki


Wybór materiałów składających się na niniejszy tom otwiera Deklaracja działaczy partii agrarnych Europy Środkowo-Wschodniej zapowiadająca utworzenie Międzynarodowej Unii Chłopskiej, ogłoszona w Waszyngtonie 4 lipca 1947 r., zamyka zaś Instrukcja
w sprawie prowadzenie badań przez Międzynarodową Unię Chłopską. W tomie zamieszczono: przemówienia, referaty, listy, oświadczenia, depesze, życzenia, wywiady prasowe, informacje, protesty, sprawozdania, deklaracje, rezolucje, instrukcje, apele, uchwały oraz statut i program MUCh.


Hasła: Międzynarodowa Unia ChłopskaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group