Powrót do listy zbiorów
Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty.
Autor:  Barczykowski Grzegorz,Handke Waldemar,Kościanski Rafał(opr.)
Tytuł:  Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty.
Adres wyd.:  Poznań: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej; 2009
Sygn.:  4982

Opis:  165 cm., 24 cm., fot., indeks osób, indeks miejscowości
ISBN: 978-83-925139-7-1

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza to trzy artykuły,
w których pracownicy poznańskiego Oddziału IPN omawiają stan wiedzy o obozie NKWD nr 2 w Poznaniu. Podstawową część publikacji stanowią dokumenty, prezentowane w części drugiej. Głównym elementem jest Spis aresztowanych Polaków znajdujących się w specjalnym obozie nr 2 NKWD pozostających
do dyspozycji WUBP w Poznaniu, obejmujący 828 nazwisk
z wszystkimi informacjami, umieszczonymi w tym spisie przez przepisującego go z rosyjskiego oryginału. Ponadto zamieszczono dokument funkcjonariusza z Wydz. I poznańskiego WUBP -
por. Piotra Kiergieta, będący raportem na temat ucieczki 39 więźniów, w trakcie transportu z Poznania do więzienia w Rawiczu owych 828 więźniów - Polaków. Kolejne dwa dokumenty prezentowane w tej części publikacji, to dokumenty potwierdzajace obecność 10-osobowej grupy oficerów MBP z A. Humerem na czele, którzy przesłuchiwali więźniów przetransportowanych do CW
w Rawiczu z obozu NKWD na Słonecznej. Trzecia część publikacji to prezentacja fotokopii dokumentów, bądź ich części, omawianych
w publikacji. Zaprezentowano także fotografie z terenu byłego obozu wykonane na przełomie 2007 i 2008 r. Ukazują one istniejące
do niedawna baraki obozowe przy ul. Słonecznej w Poznaniu.


Hasła: NKWD, WielkopolskaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group