Powrót do listy zbiorów
Poznański Czerwiec 1956. Wybór dokumentów.
Autor:  Stanisław Jankowiak, Rafał Kościański, Rafał Reczek i in.
Tytuł:  Poznański Czerwiec 1956. Wybór dokumentów.
Adres wyd.:  Poznań: Instytut Pamięci Narodowej; 2012
Sygn.:  4983

Opis:  599 s., 25 cm, ilustr. kolor, wykaz skrótów, indeks osób
ISBN: 978-83-63275-00-6

Historia robotniczego protestu na ulicach Poznania należy obok Powstania Wielkopolskiego do najważniejszych wydarzeń minionego wieku, które wywarły trwały ślad w świadomości obecnego pokolenia Wielkopolan. Pamięć o tych wydarzeniach jest przechowywana wśród rodzin uczestników tych wydarzeń, kultywowana przez władze samorządowe, ośrodki kulturalne i wiele osób prywatnych zaangażowanych w upamiętnienie czynów niepodległościowych.

Przygotowana publikacja źródłowa ma uzupełniać i popularyzować naszą wiedzę na temat Poznańskiego Czerwca 1956 r. W publikacji zawarte są dokumenty prezentujące sytuację w poznańskich zakładach pracy, przebieg protestu i jego skutki, a także płytę
z bogatą dokumentacją fotograficzną i nagraniami dźwiękowymi.


Hasła: Poznański Czerwiec, poznański bunt, rewolta, powstanie poznańskieZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group