Powrót do listy zbiorów
Niepodległości! Wolności!
Autor:  Sławomir Kmiecik, Piotr Orzechowski, Rafał Reczek (red.)
Tytuł:  Niepodległości! Wolności!
Adres wyd.:  Poznań 2008
Sygn.:  4987

Opis:  112 s., 21 cm., fot.
ISBN: 978-83-88965-76-0

Niniejsza książka zawiera teksty publicystyczne, które ukazały się na łamach "Głosu Wielkopolskiego". Ich autorami są pracownicy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Całość pracy została podzielona na działy tematyczno-chronologiczne odnoszące się do poszczególnych okresów walki o wolną i niepodległą Polskę
w latach 1945-1990.

Ze wstępu: "Zamieszczone na okładce historyczne zdjęcie przedstawia demonstrację młodych Wielkopolan na ulicach Poznania w Czarny Czwartek 28 czerwca 1956 r. Niosą oni transparent
z napisem ŻĄDAMY CHLEBA. Władze odpowiedziały na to żądanie kulami. Adwokat Stanisław Hejmowski w jednej ze swoich mów obrończych, wygłoszonych w czasie procesu uczestników poznańskiego Powstania Czerwca 1956 roku, wspomniał wtedy rządzącym, że robotników wołających o chleb nie karmi się kulami. Żądanie chleba przez robotników Poznania było zarazem żądaniem wolności..."


Hasła: Czarny Czwartek, Wielkopolanie, Powstanie CzerwcaZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group