Powrót do listy zbiorów
Historyczny układ urbanistyczny Krotoszyna. Granice obszaru wpisywanego do rejestru zabytków.
Autor: 
Tytuł:  Historyczny układ urbanistyczny Krotoszyna. Granice obszaru wpisywanego do rejestru zabytków.
Adres wyd.: 
Sygn.:  4944

Opis:  Zawartość teczki:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyn / s. 12
- Historyczny Układ Urbanistyczny miasta Krotoszyn / s. 9
- Mapa Ewidencyjna miasta Krotoszyn / skala 1: 2000
- Prośba Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
o wniesienie ewentualnych uwag dotyczących opisu obszaru przeznaczonego do objęcia decyzją wpisu do rejestru zabytków centrum miasta Krotoszyna, skierowana do TMiBZK, KTK oraz Muzeum Regionalnego w Krotoszynie / s. 1
- uwagi Krotoszyńskiego Towarzystwa Kulturalnego dot. opisu obszaru przeznaczonego do objęcia decyzją wpisu do "rejestru zabytków centrum miasta Krotoszyna" / s. 1


Hasła: region krotoszyński, Krotoszyn, mapy


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group