Powrót do listy zbiorów
Wojsko wielkopolskie 1919-1920
Autor:  Polak Bogusław
Tytuł:  Wojsko wielkopolskie 1919-1920
Adres wyd.:  Koszalin: Politechnika Koszalińska ; 2010
Sygn.:  4847

Opis:  363 s., 26 cm., ilustr., mapy, szkice
ISBN: 978-83-7365-216-3

Bogusław Polak / Wojsko wielkopolskie 1919-1920

Niniejszy album jest kontynuacj± albumu Mariana Olszewskiego "Powstanie wielkopolskie 1918-1919". Poprzez dokumenty archiwalne i zdjęcia pokazane s± kolejne etapy organizacji i działań Wojska Wielkopolskiego od stycznia 1919 r. do operacji rewindykacyjnej w styczniu 1920 r.
Czę¶ć pierwsza albumu dotyczy tworzenia Frontu Wielkopolskiego, druga działań ochotniczych i regularnych oddziałów wielkopolskich podczas odsieczy Lwowa i walk w Małopolsce Wschodniej (marzec-sierpień 1919 r.), trzecia walk na Froncie Litewsko-Białoruskim (kwiecień 1919 r.-styczeń 1920), a ostatnia udziału dywizji wielkopolskich w przejęciu (rewindykacji) ziem przyznanych Polsce Traktatem Wersalskim w styczniu 1920 r.


Hasła: wojsko wielkopolskieZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group