Powrót do listy zbiorów
Sprawozdanie techniczne do planu ogólnego zabudowania Krotoszyna
Autor:  Władysław Czarnecki, inż.
Tytuł:  Sprawozdanie techniczne do planu ogólnego zabudowania Krotoszyna
Adres wyd.:  Poznań, 1934 (?)
Sygn.:  4785

Opis:  Teczka zawiera odpis (kserokopię) sprawozdania technicznego do planu ogólnego zabudowania Krotoszyna.
Kserokopia maszynopisu, ss. 24

Sprawozdanie dzieli się na dwie zasadnicze części: A. Stan istniejący i B. Opis planu ogólnego zabudowania miasta.

część A zawiera szczegółowy opis stanu miasta w latach 30. XX wieku, pod każdym względem, od urbanistycznego przez przyrodniczy po finansowy.
część B opisuje cele planu zabudowy, jak również jego szczegóły i możliwości rozwojowe miasta.


Hasła: Krotoszyn plan zabudowa sprawozdanie II RP


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group