Powrót do listy zbiorów
Ewidencja mogił żołnierzy i jeńców pochowanych na cmentarzach w powiecie krotoszyńskim
Autor:  Starostwo powiatowe w Krotoszynie
Tytuł:  Ewidencja mogił żołnierzy i jeńców pochowanych na cmentarzach w powiecie krotoszyńskim
Adres wyd.: 
Sygn.:  4443

Opis:  Teczka, poszyt, druk i maszynopis, strony nienumerowane, język polski.

Teczka zawiera wykazy poległych oraz zmarłych żołnierzy i jeńców z pierwszej wojny światowej, powstania wielkopolskiego 1918/19 oraz wojny polsko- bolszewickiej 1920, pochowanych na następujących cmentarzach:
Krotoszyn ul. Raszkowska, Krotoszyn ul. Rawicka (cmentarz ewangelicki), Krotoszyn ul. Głowackiego (cmentarz żydowski), Konarzew (cmentarz ewangelicki), Zduny (przy kościele parafialnym, cmentarz katolicki), Zduny ul. Cmentarna (cmentarz ewangelicki), Chachalnia (cmentarz ewangelicki), Borownica (cmentarz ewangelicki), Buda (cmentarz ewangelicki), Baszków (cmentarz katolicki), Benice (cmentarz katolicki), Kobierno (cmentarz katolicki), Koźminiec (cmentarz ewangelicki), Rozdrażew (cmentarz katolicki), Koryta (cmentarz katolicki), Dobrzyca (cmentarz katolicki), Sośnica (cmentarz katolicki), Lutogniew (cmentarz katolicki), Kobylin (cmentarz ewangelicki).

Każdy wykaz zawiera plan sytuacyjny danego cmentarza wraz z dokładną lokalizacją mogił pochowanych żołnierzy i jeńców.

Wykazy składają się z drukowanych formularzy, w których podano dane osobowe poległych/ zmarłych, ich przynależność do jednostki, datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce śmierci i tp., pisane na maszynie.


Hasła: wykaz żołnierze polegli pierwsza wojna światowa powstanie wielkopolskie cmentarze Krotoszyn Konarzew Zduny Chachalnia Borownica Buda Baszków Benice Kobierno Koźminiec Rozdrażew Koryta Dobrzyca Sośnica Lutogniew KobylinZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group