Powrót do listy zbiorów
Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku
Autor:  Bogdan Baranowski
Tytuł:  Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku
Adres wyd.:  Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969
Sygn.:  212

Opis:  196 s., 24 cm; ilustr., indeks nazwisk
i nazw geograficznych, indeks rzeczowy

Zakres terytorialny pracy obejmuje północno-zachodni obszar Królestwa Polskiego, sięgający umownie od granicy pruskiej po Pilicę i dalej, poprzez Rawę, Skierniewice, Łowicz i Kutno do historycznej granicy Kujaw. Autor zajmuje się przemianami w obyczajowości chłopskiej, jakie dokonały się na tym obszarze na przestrzeni XIX wieku; omawia m.in. strukturę społeczną wsi, tradycyjne zajęcia, pożywienie, życie religijne, obrzędy i zwyczaje, twórczość ludową, budzenie się świadomości narodowej chłopów...).Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group