Powrót do listy zbiorów
1000 muzeów w Polsce przewodnik
Autor:  Januszewska-Folga Dorota
Tytuł:  1000 muzeów w Polsce przewodnik
Adres wyd.:  Warszawa:Bosz;2011
Sygn.:  5061

Opis:  Januszeska-Folga Dorota,1000 muzeów w Polsce przewodnik Warszawa 2011
1104s.,il.kolorowe,22,5cm.

Publikacja obejmuje instytucje,które są muzeami w myśl polskich przepisów,czyli znajdują sie w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Liczną grupę stanowią muzea należace do instytucji naukowych,parafii,diecezji,stowarzyszeń i grup wyznaniowych.Prezentowane w publikacji muzea zostały ujęte w alfabetycznym układzie nazw miejscowości.Z terenu pow.Krotoszyn sa przedstawione Muzeum Regionalne im.H.Ławniczaka w Krotoszynie,s.379;Muzeum Regionalne w Sulmierzycach,Muzeum Regionalne w Kobylinie s.285

Hasła:muzealnictwo przewodniki


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group