Powrót do listy zbiorów
Rozwój przestrzenny powiatu krotoszyńskiego na przestrzeni dziejów (praca magisterska)
Autor:  Paryas Magdalena
Tytuł:  Rozwój przestrzenny powiatu krotoszyńskiego na przestrzeni dziejów (praca magisterska)
Adres wyd.:  Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2010
Sygn.:  4575

Opis:  125 s., 30 cm., fotografie, mapy, tabele, aneksy
Bibliogr.: s. 115-119

Praca magisterska pod kierunkiem dr hab. T. Kruszewskiego,
profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji i Ekonomii,
Wrocław 2010

Tematem pracy jest rozwój przestrzenny powiatu krotoszyńskiego
na przestrzeni dziejów z uwzględnieniem zaistniałych granic tej jednostki podziału terytorialnego od czasów ¶redniowiecza
po rok 1998.Hasła: Krotoszyn, powiat krotoszyński, prace magisterskie


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group