Powrót do listy zbiorów
Przemysł wielkopolski w latach 1871-1914
Autor:  Czesław Łuczak (1922-2002)
Tytuł:  Przemysł wielkopolski w latach 1871-1914
Adres wyd.:  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1960
Sygn.:  3081

Opis:  143 s., 25 cm; ilustr., mapa złoż.[1]
Bibliogr.: s. 136-144

Aneks: Liczba przedsiębiorstw w poszczegółnych gałęziach przemysłuZaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group