Powrót do listy zbiorów
Antykomunistyczny ruch oporu w latach 1945-1956 na terenie miasta i gminy Ko¼min Wlkp.
Autor:  Szczepaniak Daniel
Tytu³:  Antykomunistyczny ruch oporu w latach 1945-1956 na terenie miasta i gminy Ko¼min Wlkp.
Adres wyd.:  Ko¼min 1996 r.
Sygn.:  3848

Opis:  maszynopis: 30 s. + 5 aneksówOpracowanie stanowi rozdzia³ "Monografii Ko¼mina Wielkopolskiego i okolic" wydanej w 2006 r.
Has³a: Antykomunistyczny ruch oporu, Ko¼min Wlkp.


Zaloguj

Strona stworzona przez Sirocco
Powered by phpBB © 2001 phpBB Group